Domů2019-05-17T08:33:52+00:00

INEV akademie

Přihlaste se na nejbližší kurz ekonomie již 3.6. v Praze
Přihlaste se na nejbližší kurz ICT již 14.6. a 21.6. v Praze

INEV akademie nabízí díky grantu MŠMT  jednodenní a dvoudenní kurzy pro středoškolské pedagogy o ekonomii, finanční gramotnosti, financích, digitální gramotnosti a ICT. Kurzy jsou financovány skrze šablony MŠMT pro střední školy. Kurzy jsou vytvořeny předními odborníky na míru středoškolákům na základě výsledků celonárodní Ekonomické olympiády. Aktuálně můžete vybírat z kurzů:

  • Finanční gramotnost
  • Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie
  • Makroekonomie a mezinárodní ekonomie
  • Kyberšikana a kyberbezpečnost (16 hod.)
  • Získejte nové materiály pro výuku ekonomie a ICT na středních školách

  • Poznejte se se špičkami v oboru ekonomie, financí a kyberbezpečnosti

  • Pomozte zvyšovat úroveň finanční a ekonomické gramotnosti v České republice

Základní informace

INEV akademie je určena pedagogům volného času, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií – pedagogům středních škol, zaměřeným na výuku společenských věd.

V současné době nabízíme tři kurzy, zaměřené na zlepšování dovedností v oblasti ekonomie a financí. Jedná se o kurz Finanční gramotnost, Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie, Makroekonomie a mezinárodní ekonomie. Všechny tři kurzy jsou jednodenní, probíhají ve všední dny v období únor-červen 2019.

Ppro pedagogy se zaměřením na digitální gramotnost a ICT jsou vypsány kurzy na červen/srpen/další školní rok. Momentálně jsou vypsány kurzy na téma Kyberbezpečnost a kyberšikana, který je dvoudenní. Podrobnosti o těchto kurzech naleznete v sekci Kurzy ICT.

Kurzy jsou pořádány v Brně a v Praze. Cestovné pro pedagogy je na tyto kurzy proplaceno.

Lektoři jsou špičky v oboru ekonomie a finančnictví, ať už z prostředí českých univerzit, zaměřených na výuku ekonomie, informatiky, či České národní banky a dalších bankovních institucí.

Proplácení kurzů je možné skrze šablony školy (pro SŠ, starší i novější). Pokud škola o šablony zažádáno nemá a přesto byste měli zájem o účasti na kurzu, je cena za jeden osmihodinový kurz 3480 Kč.

U dvoudenních kurzů ICT je částka 6300 Kč. Za každého dalšího účastníka z jedné školy je sleva 300 Kč.

Pro učitele je proplaceno cestovné (2kč/km či kompletní proplacení hromadné dopravy).

Projekt je financován skrze šablony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ II., kterou zpracovala společnost ACCON human resources management, s.r.o. (AHRM)

V případě dotazů ohledně proplácení skrze šablony MŠMT se neváhejte obrátit na Lenku Sedláčkovou ze společnosti Accon:

lenka.sedlackova@accon.cz

tel.: +420 731 479 546

Zaregistrovat je možné na jednotlivé termíny, které jsou vypsány v sekci Aktuální kurzy. Přihlašování probíhá přes google formulář, nahraný u každé události v odkazu „webová stránka“ v sloupci po levé straně. Odkaz na tento formulář naleznete také přímo v popisu události. Přihlášky jsou uzavřeny vždy 3 dny před konáním konkrétního kurzu či naplněním kapacity kurzů. Před konáním kurzů obdržíte email s podrobnými informacemi a harmonogramem kurzu.

Těšíme se brzy na viděnou!

Kompletní kalendář akcí

Ekonomická gramotnost vytváří neodmyslitelnou součást komplexity dnešního vzdělání. Bez ohledu na profesní či odborné zaměření by měl mít každý solidní základy umožňující odpovědné osobní hospodaření. Znalost makroekonomických principů i reálií je zase důležitá pro schopnost rozhodovat se poučeně v politických volbách. Ekonomická gramotnost se velmi výrazně podílí na schopnosti zastávat ve společnosti občanskou roli. Výsledky Ekonomické olympiády ukazují na diskutabilní vybavenost studentů středních škol. O důvod více k zamyšlení uvědomíme-li si, že ekonomické obory jsou vůbec nejpopulárnější mezi uchazeči o studium na českých VŠ.


Bob Kartous, EDUin
40 %

Finanční gramotnost středoškoláků (EO 2017/2018)

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR