Financování kurzů

/Financování kurzů
Financování kurzů2019-04-30T16:46:36+00:00

Kurzy ekonomické, finanční a digitální gramotnosti

Vytvořené ve spolupráci ACCON human resources management, s.r.o. a INEV

Kurzy jsou organizovány na základě smlouvy o společnosti mezi INEV z.ú. a ACCON human resources
management, s.r.o.
Organizátorem kurzů INEV akademie je tedy společnost INEV-ACCON.

Jak lze kurzy financovat

Kurzy lze financovat hned několika cestami. Níže jsou vypsány jednotlivé postupy:

A. Aktivity si hradí účastník přímo bez uplatnění dotací

Účastník postupuje standardně – po registraci účasti na kurzu postupuje dle zaslaných instrukcích o
platbě kurzu.

B. Aktivity lze financovat prostřednictvím dotací

– projektů v rámci první výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)- Šablony pro SŠ a VOŠ (šablony I)

Účastník se může dotázat na postup PM – Ladislav Kudláček – ladislav.kudlacek@accon.cz, 733
785 852
Při uplatnění financování prostřednictvím této výzvy „šablon I“ postupujte následně standardně – po
registraci účasti na kurzu postupuje dle zaslaných instrukcích o platbě kurzu.
Na základě absolvování kurzu, provedení platby a vystavení osvědčení o absolvování kurzu mu budou
finanční prostředky proplaceny v rámci daného dotačního projektu příslušné SŠ či VOŠ.

C. Aktivity lze financovat prostřednictvím dotací

– projektů v rámci první výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony II)

Škola má již danou dotaci přidělenu nebo chce o ní žádat bez naší pomoci.
Účastník se může dotázat na postup PM – Ladislav Kudláček – ladislav.kudlacek@accon.cz, 733
785 852
Při uplatnění financování prostřednictvím této výzvy „šablon II“ postupujte následně standardně – po
registraci účasti na kurzu postupuje dle zaslaných instrukcích o platbě kurzu.
Na základě absolvování kurzu, provedení platby a vystavení osvědčení o absolvování kurzu mu budou
finanční prostředky proplaceny v rámci daného dotačního projektu příslušné SŠ či VOŠ.

D. Aktivity lze financovat prostřednictvím dotací

– projektů v rámci první výzvy č. 02_18_065
Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ
a VOŠ II (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (šablony II)
Škola má zájem připravit dotaci prostřednictvím firmy ACCON managers & partners, s.r.o.
Kontaktujte organizátora přes email info@inevakademie.cz, který zprostředkuje napsání projektové
žádosti

Připravíme celou žádost na míru potřebám vaší školy a pedagogů.

Fakturace

Faktury za kurz zasílá u kurzů ekonomie společnost INEV z.ú a u kurzů ICT společnost ACCON human
resources management, s.r.o. dle instrukcí, uvedených v emailu zaslaném nejpozději 10 dní před
konáním kurzu.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR