Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie

Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie2019-08-12T14:05:03+00:00

Project Description

Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie

Cílem kurzu se seznámit pedagogy s moderní výukovými metodami vhodnými do hodin společenských věd a ekonomických předmětů.

Kurz zahrnuje tato témata:

  • Proč učit ekonomii a jak žákům vysvětlovat základní ekonomické pojmy
  • Dějiny ekonomického myšlení
  • Spotřebitel a poptávka, nabídka

Cena kurzu: 1 720 Kč

Čas konání: pátek 30.srpna od 8:30 h do 17:00 h

Místo konání: CEVRO Institut z.ú., Jungmannova 28/17, Praha 1

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.

Přihlášky na nejbližší kurz 30.8. v Praze.

Detailní popis kurzu

Na základě výsledků největší vědomostní soutěže na ekonomické téma Ekonomická olympiáda je kurz zaměřen především na vývoj ekonomického myšlení od klasické školy a dále. Kurz je rozdělen do 3. přednášek vedených formou ukázkové hodiny. Účastníkům kurzu budou poskytnuty studijní materiály.
 
Úvod: 
 
Proč učit ekonomii a jak vysvětlovat základní ekonomické pojmy. Závěry z výsledků Ekonomické olympiády, největší vědomostní soutěže z oblasti ekonomie a finanční gramotnosti v ČR.
 
1. Přednáška – A.Smith – základní ekonomické principy
Přednáška představí základní přínosy zakladatele ekonomické vědy A. Smithe. Objasníme jeho teoretické příspěvky v teorii výroby a dělby práce, fungování trhu a mezinárodního obchodu. Ukážeme však také jeho chyby v objasnění podstaty ceny a hodnoty, a jak je možné jeho omyly vyobrazit moderními grafickými nástroji ekonomické vědy. Účastníci kurzu tak budou moci lépe studentům vysvětlit fundamenty moderní ekonomie i slepé uličky, kterými se na začátku svého vývoje ubírala.
2. Přednáška – R. Lucas – teorie hospodářského cyklu
Přednáška představí hlavní vývojové linky v moderní makroekonomii za posledních 50 let. Představíme hlavní příspěvky R. Lucase a jeho teorii hospodářského cyklu. Následně prostudujeme myšlenky jeho pokračovatelů, a sice teorii reálného hospodářského cyklu a nové keynesovské ekonomie. Kurz bude završen představením tzv. nové syntézy a jejími implikacemi pro moderní měnovou politiku a inflační cílování. Kurz bude veden verbálně s jednoduchým grafickým aparátem, který odpovídá základním učebnicím, a může tak být předán i středoškolským studentům.
3. Přednáška – teorie veřejné volby (Public choice)
Přednáška představí historické pozadí vzniku  teorie veřejné volby, základní myšlenky a hlavní proudy v rámci teorie školy veřejné volby a praktické ukázky aplikace této teorie na současné společenské otázky.
Lektory kurzu jsou:
Pavel Potužák
Tomáš Nikodým

  • Kurzy vytvořené na míru středním školám – ve spolupráci s pedagogy a odborníky
  • Náhled do zákulisí Ekonomické olympiády – setkání s tvůrci
  • Pokrytí pro pedagogy obtížně uchopitelných témat – pro zkvalitnění středoškolské výuky
  • Data z ekonomické olympiády – porovnání jednotlivých krajů, ale i České republiky s ostatními zeměmi
  • Analýza výsledků českých středoškoláků – na základě jednotlivých ročníků Ekonomické olympiády

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR