Makroekonomie a mezinárodní ekonomie

Makroekonomie a mezinárodní ekonomie2019-09-02T17:47:07+00:00

Project Description

Makroekonomie a mezinárodní ekonomie

Kurz Makroekonomie a mezinárodní ekonomie je jedním ze tří kurzů, vytvořených ve spolupráci Institutu ekonomického vzdělávání. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT a mohou být financovány skrze šablony pro střední školy. V kurzu se pedagogové zúčastní přednášek na téma: Kontext dat Ekonomické olympiády a probíhajícího semináře; HDP – jeho složky a měření; Inovativní a praktické přístupy v ekonomickém a finančním vzdělávání; Mezinárodní dělba práce, komparativní výhody; Moderní směry v makroekonomii.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pedagogům volného času, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií – pedagogům středních škol, zaměřeným na výuku společenských věd.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ 23. 9. 2019 V PRAZE

Kontext dat ekonomické olympiády a dnešního semináře

Ředitelka Institutu ekonomického vzdělávání Martina Bacíková přednese podrobnou analýzu výsledků ekonomické olympiády z posledních let se zaměřením na okruhy z makroekonomie a mezinárodní ekonomie.

HDP – jeho složky a měření, inflace

Lektor probere během devadesáti minut inovativní a praktické způsoby, jakými žákům přinést jedno ze základních témat, klíčových pro výuku  makroekonomie – hrubý domácí produkt a inflaci. Přednáška je vedena formou ukázkové hodiny. Účastníkům kurzu budou poskytnuty pracovní listy, prezentace a set otázek k opakování.

Mezinárodní dělba práce, komparativní výhody

Problematika mezinárodní dělby práce a mezinárodního obchodu bude přednesena formou zábavné didaktické hry pro týmovou spolupráci studentů, kterou lze jednoduše přenést do běžné vyučovací hodiny na střední škole. Hra studentům umožní pochopit základní principy mezinárodní dělby práce a komparativních výhod. Účastnici kurzu si odnesou návod na hru včetně podpůrných materiálů pro výuku mezinárodního obchodu.

Moderní makroekonomické směry

V odborné přednášce prostudujeme základy moderní makroekonomie, a sice teorii reálného hospodářského cyklu a nové keynesovské ekonomie. Kurz bude završen představením tzv. nové syntézy a jejími implikacemi pro moderní měnovou politiku a inflační cílování. Kurz bude veden verbálně s jednoduchým grafickým aparátem, který odpovídá základním učebnicím, a může tak být předán i středoškolským studentům.

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR