Makroekonomie a mezinárodní ekonomie

Makroekonomie a mezinárodní ekonomie2019-11-11T10:57:54+00:00

Project Description

Makroekonomie a mezinárodní ekonomie

Cílem kurzu se seznámit pedagogy s moderní výukovými metodami vhodnými do hodin společenských věd a ekonomických předmětů.

Kurz zahrnuje tato témata:

  • nástroje měření výkonnosti ekonomiky,
  • mezinárodní dělba práce, absolutní a komparativní výhody,
  • moderní makroekonomické směry a jejich vývoj.

Cena kurzu: 1 720 Kč

Číslo akreditace: MSMT – 32850/2018-1

Kontakt: kurzy@inev.cz

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen pedagogům volného času, učitelům SOŠ a SOU, učitelům gymnázií – pedagogům středních škol, zaměřeným na výuku společenských věd.

Kontext dat ekonomické olympiády a dnešního semináře
Představíme podrobnou analýzu výsledků ekonomické olympiády z posledních let se zaměřením na okruhy z makroekonomie a mezinárodní ekonomie.

HDP – složky a měření, inflace
Předvedeme inovativní a praktické způsoby, jakými žákům vysvětlit jedno ze základních
témat, klíčových pro výuku makroekonomie, tedy hrubý domácí produkt a inflaci. Přednáška
je vedena formou ukázkové hodiny. Účastníkům kurzu budou poskytnuty pracovní listy,
prezentace a set otázek k opakování.

Hospodářský cyklus
Problematika výkyvů v hospodářství bude představena na příkladech ropné krize ze 70. let a krize z roku 2008. Pro účastníky kurzy budou připraveny pracovní listy a podpůrné výukové materiály zaměřené na učivo hospodářských cyklů.

Mezinárodní dělba práce, komparativní výhody
Principy mezinárodní dělby práce a podstaty komparativních výhod vysvětlíme formou
didaktické hry pro skupinovou práci ve třídě. Účastnici kurzu obdrží návod na hru a set otázek
k problematice mezinárodního obchodu.

Moderní makroekonomické směry
V odborné přednášce prostudujeme základy moderní makroekonomie, a sice teorii reálného
hospodářského cyklu a nové keynesovské ekonomie. Kurz bude završen představením tzv.
nové syntézy a jejími implikacemi pro moderní měnovou politiku a inflační cílování. Dále
podrobně vysvětlíme rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou mírou, v ex ante i ex post
pohledu. Danou sekci skončíme diskuzí o možnosti nulové úrokové míry, kterou nyní často
ve světě pozorujeme. Kurz bude veden verbálně s jednoduchým grafickým aparátem,
který odpovídá základním učebnicím, a může tak být předán i středoškolským studentům.

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR