Úvod

Úvod2020-07-01T12:53:50+00:00

Nenechte vaší škole propadnout peníze ze šablon!

Vážení ředitelé a pedagogové,

věříme, že jarní část školního roku byla pro vás velmi náročná a kurzy a školení museli jít stranou. Chápeme, že nyní nastala situace, kdy vám mohou přebývat finance v šablonách MŠMT, které jste neměli možnost využít a můžete o ně nyní přijít. V rámci INEV akademie pro Vás máme návrh, jak tyto zdroje efektivně využít a zároveň zajistit (vzhledem k současné situaci) co nejbezpečnější školení Vašich pedagogů v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti.

V současné situaci není dobrý nápad, aby pedagogové cestovali po celé České republice na školení, proto jsme se rozhodli pořádat celodenní kurzy z mikroekonomie, makroekonomie a finanční gramotnosti v posledních dvou týdnech v srpnu – na klíč, přímo na Vaší škole, tedy ve známém a bezpečném prostředí.

Počet osob na kurzu není limitován. Dokážeme se vám přizpůsobit i výběrem tématu, přesně podle vašich potřeb a zájmů. Jednotná cena činí 11 999,- Kč nezávisle na počtu účastníků. Celá částka lze proplatit z šablon a slouží pro pokrytí nákladů pro zajištění kurzu(MŠMT – 32850/2018-2-899).

Pokud Vaše škola není do šablon zapojena a školení byste tak museli platit přímo z rozpočtu Vaší školy, ozvěte se nám a my Vám rádi pomůžeme s zprostředkováním šablon pro vaši školu. Pro příští roky tak budete tak mít (mimo jiné) kurzy INEV akademie plně hrazeny MŠMT.

Přihlašovat na kurz se můžete zde:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbaUnK5kU029CeQYglmShc3Gxdw10UhMnfy5WfwN3hFUMVhNV1pFQlc3U1gxTVpUVVMwSkYyWlFPQi4u

Na vaše dotazy vám rádi odpoví:

Dagmar Biersaková: 728 670 005

Klára Staníková: 605 386 913

Kdo jsme? 

Jako Institut ekonomického vzdělávání (INEV) se zabýváme zlepšováním podmínek pro výuku ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách. Pořádáme největší celorepublikovou soutěž Ekonomická olympiáda, která se zaměřuje na nejen na ekonomické talenty, ale díky administrativně nenáročnému on-line testování umožňuje testování celých tříd. Tímto způsobem seznamujeme středoškolské studenty s ekonomií a motivujeme je k dalšímu studiu.
Jsme v úzkém kontaktu s pedagogy všech typů středních škol a podporujeme mladé ekonomické talenty.

Co nabízíme? 

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) nabízí  jednodenní kurzy pro středoškolské pedagogy o ekonomii, finanční gramotnosti, financích, digitální gramotnosti a ICT. Kurzy jsou financovány skrze šablony MŠMT pro střední školy. Kurzy jsou vytvořeny předními odborníky na základě výsledků celonárodní Ekonomické olympiády. Aktuálně můžete vybírat z kurzů:

 • Finanční gramotnost (8h)
 • Dějiny ekonomického myšlení a mikroekonomie (8h)
 • Makroekonomie a mezinárodní ekonomie (8h)
 • Kyberšikana a kyberbezpečnost (16 hod)

Co získáte v našich kurzech?

 • sebevědomí učit ekonomická témata a finanční gramotnost
 • praktické ukázky výuky, které může použít hned další den ve vaší hodině
 • didaktické materiály (pracovní listy, prezentace, návody na hry a aktivizující metody výuky)
 • možnost setkání se špičkami v oboru

Základní informace

INEV akademie je určena pedagogům, kteří se zabývají výukou ekonomie na středních školách. Kurzy jsou šité na míru potřebám středoškolských učitelů. Z výsledků testů Ekonomické olympiády víme, které učivo dělá žákům potíže a nabízíme pedagogům možnost rozšíření jejich pedagogických dovedností v daných ekonomických tématech. Naše kurzy navštěvují učitelé společenských věd, odborných předmětů, matematiky, posluchači pedagogické fakulty, začínající učitelé.

Institut ekonomického vzdělávání nabízí v současnoti tři kurzy, které reflektují potřebu zlepšit výuku v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách na základě výsledků testů Ekonomické olympiády. Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Finanční gramotnost 
 • Dějiny ekonomického myšlení,  mikroekonomie
 • Makroekonomie a zahraniční obchod

Pro pedagogy se zaměřením na digitální gramotnost a ICT jsme připravili ve spolupráci se společností Accon kurz zaměřený na téma Kyberbezpečnost a kyberšikana. Tento kurz je dvoudenní a je rovněž akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnosti o tomto kurzu naleznete v sekci Kurzy ICT.

Kurzy jsou pořádány v Brně, Praze a Zlíně.

Lektoři jsou špičky v oboru ekonomie a finančnictví, ať už z prostředí českých univerzit, zaměřených na výuku ekonomie, informatiky, či České národní banky a dalších bankovních institucí. Více podrobností o lektorech nejdete zde.

Cena kurzů  pořádáných Institutem ekonomického vzdělávání zaměřených na ekonomii a finanční gramotnost je 1720 Kč za 1 osmihodinový kurz. Kurzy mohou být proplaceny skrze Šablony.

Kurzy ICT jsou pořádány společností Accon. Cena dvoudenního kurzu je 6300 Kč.

Za každého dalšího účastníka z jedné školy je sleva 300 Kč.

U ICT kurzů pořádaných společností Accon je pro účastníky kurzů je proplaceno cestovné (2kč/km či kompletní proplacení hromadné dopravy).

Projekt je financován skrze šablony Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV – Šablony pro SŠ a VOŠ II., kterou zpracovala společnost ACCON human resources management, s.r.o. (AHRM)

V případě dotazů ohledně proplácení skrze šablony MŠMT se neváhejte obrátit na Lenku Sedláčkovou ze společnosti Accon:

lenka.sedlackova@accon.cz

tel.: +420 731 479 546

Zaregistrovat je možné na jednotlivé termíny, které jsou vypsány v sekci Aktuální kurzy. Přihlašování probíhá přes google formulář, nahraný u každé události v odkazu “webová stránka” v sloupci po levé straně. Odkaz na tento formulář naleznete také přímo v popisu události. Přihlášky jsou uzavřeny vždy 3 dny před konáním konkrétního kurzu či naplněním kapacity kurzů. Před konáním kurzů obdržíte email s podrobnými informacemi a harmonogramem kurzu. V případě malého zájmu o kurz si vyhrazujeme právo kurz zrušit.

Těšíme se brzy na viděnou!

 

Ekonomická gramotnost vytváří neodmyslitelnou součást komplexity dnešního vzdělání. Bez ohledu na profesní či odborné zaměření by měl mít každý solidní základy umožňující odpovědné osobní hospodaření. Znalost makroekonomických principů i reálií je zase důležitá pro schopnost rozhodovat se poučeně v politických volbách. Ekonomická gramotnost se velmi výrazně podílí na schopnosti zastávat ve společnosti občanskou roli. Výsledky Ekonomické olympiády ukazují na diskutabilní vybavenost studentů středních škol. O důvod více k zamyšlení uvědomíme-li si, že ekonomické obory jsou vůbec nejpopulárnější mezi uchazeči o studium na českých VŠ.


Bob Kartous, EDUin
40 %

Finanční gramotnost středoškoláků (EO 2017/2018)

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR