Financování kurzů

Financování kurzů2020-01-06T15:54:22+00:00

Kurzy ekonomické, finanční a digitální gramotnosti

Způsoby financování kurzů

A. Aktivity si hradí účastník přímo bez uplatnění dotací

Účastník postupuje standardně po přihlášení do příslušného kurzu postupuje dle zaslaných instrukcí o platbě kurzu.

B. Aktivity lze financovat prostřednictvím dotací

Na kurzy se vztahují dotace výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) tzv. šablony :

  • Šablony pro SŠ a VOŠ I
  • Výzva č.02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro méně rozvinuté regiony)
  • Výzvy č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II (výzva pro hl. m. Praha)

Účastníci kurzu jejichž škola finanční prostředky v rámci dotačního projektu se na kurz přihlásí, po přihlášení obdrží instrukce k platbě kurzu. Po provedení platby, absolvování kurzu a vystavení osvědčení o absolvování kurzu budou škole proplaceny finanční prostředky.

V případě zájmu o zprostředkování čerpání finančních prostředků z dotačního programu  Šablon se můžete obrátit na pana Kudláčka ze společnosti Accon s.r.o.

Ladislav Kudláček – ladislav.kudlacek@accon.cz– 733 785 852

Fakturace

Faktury za kurzy ekonomie a finanční gramotnosti zasílá u kurzů ekonomie společnost INEV z.ú. postupujte dle instrukcí zaslaných v e-mailu po přihlášení do kurzu.

Kontakt info@inevakademie.cz

Faktury za kurzy ICT zasílá  společnost ACCON human resources management, s.r.o. dle instrukcí uvedených v e-mailu po přihlášení do kurzu.

Kontakt info@accon.cz

Zásady ochrany osobních údajů GDPR