Mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení

Mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení2020-03-15T09:35:24+00:00

Project Description

Mikroekonomie a dějiny ekonomického myšlení

Cílem kurzu se seznámit pedagogy s moderní výukovými metodami vhodnými do hodin společenských věd a ekonomických předmětů.

Kurz zahrnuje tato témata:

  • proč učit ekonomii a jak žákům vysvětlovat základní ekonomické pojmy,
  • dějiny ekonomického myšlení,
  • spotřebitel a poptávka, nabídka.

Cena kurzu: 1 720 Kč

Čas konání: Kvůli nouzovému stavu, který právě probíhá v České republice přesunujeme kurz na srpen 2020. Bližší informace budou včas zveřejněny na webových stránkách

Místo konání: Praha, CEVRO Institut, z.ú.

Kurzem Vás provede: Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Přihláška: 

Číslo akreditace: MSMT – 32850/2018-2-899

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení.

Detailní popis kurzu:
Na základě výsledků největší vědomostní soutěže na ekonomické téma Ekonomická olympiáda je kurz zaměřen především na vývoj ekonomického myšlení od klasické školy a dále. Kurz je rozdělen do 3. přednášek vedených formou ukázkové hodiny. Účastníkům kurzu budou poskytnuty studijní materiály.

Cílem kurzu je přiblížit inovativní a praktické přístupy k výuce finanční gramotnosti na středních školách. Kurzem Vás provede Ing. Pavel Potužák, Ph.D., který zajišťuje odbornou správnost Ekonomické olympiády a také pod jeho vedením jsou vytvářeny otázky do všech kol této soutěže.

Přednáška představí základní principy fungování cenového systému v tržní ekonomice a ukáže, jak jsou koordinovány zájmy spotřebitelů a firem. Nastíníme také, proč během ropného embarga v roce 1973 došel benzín u pump, a proč jsou nyní ve Venezuele prázdné regály, anebo proč evropští zemědělci někdy svoje přebytky vozí před ministerstva zemědělství a blokují dálnice.

Konkrétně budou představeny základy moderní teorie ceny. Dále si ukážeme podstatu elasticity poptávky a nabídky. Probereme také zásahy státu do cen a aplikaci teorie ceny na trhu práce.

  • Kurzy vytvořené na míru středním školám – ve spolupráci s pedagogy a odborníky
  • Náhled do zákulisí Ekonomické olympiády – setkání s tvůrci
  • Pokrytí pro pedagogy obtížně uchopitelných témat – pro zkvalitnění středoškolské výuky
  • Data z ekonomické olympiády – porovnání jednotlivých krajů, ale i České republiky s ostatními zeměmi
  • Analýza výsledků českých středoškoláků – na základě jednotlivých ročníků Ekonomické olympiády

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR