Finanční gramotnost

Finanční gramotnost2019-11-07T10:47:20+00:00

Project Description

Finanční gramotnost

Cílem kurzu se seznámit pedagogy s moderní výukovými metodami vhodnými do hodin společenských věd a ekonomických předmětů.

Časová dotace kurzu je 8 hodin.

Cena kurzu: 1720 Kč.

Číslo akreditace: MSMT – 32850/2018-1, kurz lze proplácet přes Šablony MŠMT

Konktakt: kurzy@inev.cz

Přednášky v kurzu pro pedagogy jsou na tato témata:

  • kontext dat Ekonomické olympiády a dnešního semináře,
  • inovativní a praktické přístupy v ekonomickém a finančním vzdělávání,
  • kryptoměny,
  • jak rozumět úrokovým sazbám a nenaletět bankám.

Všechny zmíněné kurzy vedou odborníci na finanční gramotnost, bankovnictví, finanční sektor a kyberbezpečnost.

Vyučující si z kurzu odnese další pohled na danou problematiku, nové materiály, které lze využít ve výuce a zároveň se setká s lidmi s podobným zaměřením a cílem – posunout výše úroveň ekonomického vzdělání v České republice

  • Kurzy vytvořené na míru středním školám – ve spolupráci s pedagogy a odborníky
  • Náhled do zákulisí Ekonomické olympiády – setkání s tvůrci
  • Pokrytí pro pedagogy obtížně uchopitelných témat – pro zkvalitnění středoškolské výuky
  • Data z ekonomické olympiády – porovnání jednotlivých krajů, ale i České republiky s ostatními zeměmi
  • Analýza slabších stránek českých středoškoláků – na základě výsledků Ekonomické olympiády

Kontext dat ekonomické olympiády a kurzu “Finanční gramotnost”

Lektor představí nejdůležitější a nejzajímavější výsledky uplynulých kol Ekonomické olympiády a jejich podrobnou analýzu. Výsledky žáků jsou porovnány se středoškoláky z Maďarska a Slovenska z mezinárodních kol Ekonomické olympiády. Právě tyto výsledky a komunikace se středoškolskými pedagogy přináší inovativní a nové přístupy v ekonomickém a finančním vzdělávání.

Inovativní a praktické přístupy k výuce finanční gramotnosti

Lektor představí metodiky pro aktivní zapojení žáků do výuky.

Kryptoměny

Lektor zodpoví palčivé otázky ohledně současnosti a budoucnosti kryptoměn nejen v České republice, ale i ve světě. Kurz umožní nahlédnout do útrob blockchainu a vysvětlí, proč a jak jsou limitovaná jeho využití. Společně se kriticky podíváme na to, co kolem kryptoměn a blockchainu lze považovat za pouhou bublinu a co představuje zajímavé inovace.

Jak rozumět úrokovým sazbám a nenaletět bankám

Lektor vás pomocí praktických příkladů provede problematikou úroků. Cílem kurzu je představit příklady, na kterých je možné poodkrýt praktiky úvěrových společností tak, aby byly srozumitelné pro středoškolské studenty i bez dalších finančních znalostí. Kurz také představí nejčastější cesty do dluhových pastí, které v současné době postihují necelou desetinu populace v České republice.

Registrujte se a získáte informace o kurzech jako první

Informace o kurzech, lektorech, aktualizace

1. Tímto udělujete výslovný souhlas Institutu ekonomického vzdělávání, z.ú., se Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky, IČ: 05418372 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl U vložka 493 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: o jméno a příjmení, email. 2. Vaše osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem možnosti následného kontaktování v rámci aktualizací, zasílání novinek a informací o probíhajících a budoucích kurzech. Údaje budou uchovávány na zabezpečeném disku Drive společnosti Google. 3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu 2 let. 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět emailem nebo písemně na následující adresu. o E-mail: info@inev.cz o Adresa: Husníkova 2080/8, PSČ 158 00, Praha – Stodůlky 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle ZOOU a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo: o vzít souhlas kdykoliv zpět, o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. S výše uvedeným zpracováním osobních a zvláštních osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR