Kurzy ICT

Kurzy ICT2020-01-06T15:54:30+00:00

Společnost ACCON human resources management, s.r.o. (AHRM) připravila soubor kurzů v oblasti digitální gramotnosti a ICT zaměřené pro rozvoj znalostí a dovedností včetně metodiky učení pro pedagogické pracovníky středních škol.

Zde přinášíme seznam kurzů, zaměřených na digitální gramotnost a další oblasti, využitelné v oblasti výuky ICT:

Jazyk C/C++ programování

Cílem kurzu je:

 • Seznámit se se syntaxí jazyka a základními programátorskými technikami.
 • Používat vestavěné datové typy a vytvářet vlastní, uživatelské.
 • Navrhovat a implementovat funkce, využívat rekurzi.
 • Pracovat s polem a implementovat elementární statistické operace.
 • Efektivně a hlavně bezpečně používat ukazatele.
 • Pracovat se řetězci.
 • Pracovat se soubory.
 • Naučit se předávat znalosti a dovednosti ve výuce programování C/C++ v rámci hodin ICT.

Jazyk C#.NET programování

Cílem kurzu je:

 • Seznámit se se syntaxí jazyka a základními programátorskými technikami.
 • Používat vestavěné datové typy a vytvářet vlastní, uživatelské.
 • Navrhovat a implementovat funkce, využívat rekurzi.
 • Pracovat s polem a implementovat elementární statistické operace.
 • Efektivně a hlavně bezpečně používat ukazatele.
 • Pracovat se řetězci.
 • Pracovat se soubory.
 • Naučit se předávat znalosti a dovednosti ve výuce programování C/C++ v rámci hodin ICT.

Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy

Vzdělávací cíl je zaměřen na praktické získání znalostí a dovedností v oblasti zásad digitální komunikace
s vazbou kybernetickou bezpečnost a praktické aplikace do každodenního života při využívání ICT. Zejména
pak v oblasti bezpečnosti dat, bezpečnosti informací a technologií. Dále se bude jednat o technologie
komunikace, sídlení dat sociálních systémů / sítí, bezpečnosti informací a technologií, kyberšikany apod.
V návaznosti na odbornou část pak bude akademie směřovat na praktickou aplikaci poznatků při výuce
včetně metodických návodů, jak předávat příslušné kompetence studentům a žákům v rámci výuky. Pro
tuto oblast budou využitý metody např. platformy Clownopolis.

Digitální / počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP

Cílem kurzu je:

 • Porozumět principům bitmapové grafiky.
 • Nastavit a změnit základní parametry obrazu.
 • Provádět geometrické korekce obrazu.
 • Upravovat jas a kontrast.
 • Upravovat barvy.
 • Retušovat obrazy.
 • Vybírat části obrazů.
 • Používat vrstvy.
 • Vkládat text.
 • Vkládat, exportovat a tisknout obrazy.
 • Zvládnout výuku programu.

Termín kurzu: 14. 2. 2020 a 21. 2. 2020 Praha
Přihláška:  Digitální a počítačová grafika ADOBE Photoshop

Digitální / počítačová grafika – ADOBE Illustrator

Cílem je:

 • Ovládat Illustrator.
 • Používat kreslící nástroje.
 • Vytvářet a editovat Bézierovy křivky.
 • Formátovat objekty.
 • Manipulovat s objekty.
 • Pracovat s textem.
 • Tisknout a exportovat dokumenty.
 • Naučit se předávat znalosti a dovednosti při výuce.

Termín kurzu: 13. a 20. 3. 2020, Praha
Přihláška: Digitální a počítačová grafika – ADOBE Illustrator

Digitální / počítačová grafika – ADOBE InDesign

Cílem kurzu je:

 • Základní typografické pojmy.
 • Ovládat InDesign.
 • Vyvářet jednodušší dokumenty.
 • Vytvářet textové a grafické rámečky.
 • Pracovat s odstavci a znaky.
 • Pracovat s tabulkami.
 • Definovat barvy.
 • Importovat texty a grafiku.
 • Tisknout a exportovat dokument.
 • Předávat znalosti a dovednosti ve výuce.

Termín kurzu: 17. a 24. 4. 2020, Praha
Přihláška: Digitální a počítačová grafika – ADOBE InDesign

Digitální data, databáze (Big data analýzy)

Vzdělávacím cílem kurzu je naučit pedagogy pro potřeby výuky správnou orientaci v rozsáhlých
strukturovaných i nestrukturovaných datech umožňuje vidět věci jinak, lépe. Napomáhá tomu lidská a
srozumitelná prezentace výstupů z dat. Vzdělávací program (modul) má pomoci zorientovat se, zanalyzovat
a zpracovat rozsáhlá ICT data, udělat z nich závěry a vyvodit další postupy pro jejich využití. Program je
zacílen na praktické získání znalostí a dovedností na úrovni základních postupů při správě dat a velkých
datových souborů, jejich anulování a práce s nimi. Jedná se o základy práce s databázemi, databázovými
příkazy a logickými funkcemi, které slouží k práci s daty a jejich třídění. V návaznosti na odbornou část pak bude kurz směřovat na praktickou aplikaci poznatků při výuce včetně metodických návodů, jak předávat příslušné kompetence studentům a žákům v rámci výuky.

Internet věcí a služeb 4.0

Vzdělávací cíl kurzu je seznámit s pojem a možnostmi technologií nazývanými internetem věcí, služeb a lidí,
důležitou roli v něm hrají také data, resp. informace, které je možné z dat získat. Jedná se o vzdělávání
zaměřené zejména z hlediska informací toho,
V návaznosti na odbornou část pak bude akademie směřovat na praktickou aplikaci poznatků při výuce
včetně metodických návodů, jak předávat příslušné kompetence studentům a žákům v rámci výuky. Pro
tuto oblast budou využitý metody např. platformy Clownopolis od Hardwaria.

Termín kurzu: 8. 11. 2019, Praha
Přihláška: Internet věcí a služeb 4.0

Podniková ekonomika a management s využitím simulační hry – simulační hra UNISIM

Cílem je prohloubení znalostí v odborných předmětech, jako je ekonomika podniku, marketing a
management. Přidaná hodnota je v podobě moderního pojetí problematiky těchto věd, přednáška je
koncipována s ohledem na aktuální vývoj pojmů, teorií a procesů. Druhá část kurzu je zaměřena na
využívání simulačního softwaru pro zvýšení efektivity při vzdělávání. Zároveň si zde účastník vyzkouší
aplikovat své teoretické poznatky do praxe. Cílem kurzu je tedy seznámit účastníky s přednostmi využití
simulačních her ve vzdělávání, a to na příkladu manažerské simulační hry UNISIM.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR