Lektoři

Lektoři2020-01-18T19:06:50+00:00

Koho můžete na kurzech potkat?

Mojmír Hampl
Mojmír HamplEkonom, bývalý viceguvernér ČNB
Český ekonom, který byl v letech 2006–2018 členem bankovní rady České národní banky. V období let 2008 až 2018 zároveň působil jako viceguvernér ČNB. V současné době se zabývá publikováním článků, zaměřených na metodologii ekonomické vědy, teorii veřejné volby, měnovou politiku a obecnou ekonomickou teorii.
Pavel Potužák
Pavel Potužáklektor, ekonom
Je vyučujícím na VŠE, kde získal na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze v roce 2016 doktorát. Od roku 2008 vyučuje na katedře ekonomie kurzy teoretické ekonomie. V roce 2010 absolvoval stáž na University of Houston.
Miroslav Svoboda
Miroslav Svobodalektor, ekonom
Působí jako prorektor pro záležitosti výuky na Anglo-americké vysoké škole v Praze. Je velkým propagátorem výuky ekonomického stylu myšlení.
Tomáš Nikodym
Tomáš Nikodymlektor, ekonom
Tomáš Nikodym přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE. Zabývá se též vlastní výzkumnou činností, zejména v oblasti hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení.
Lee Louda
Lee LoudaGarant kurzu Finanční gramotnost, lektor
Lee Louda je insolvenčním správcem a působí také jako výkonný ředitel Institutu restrukturalizace a insolvencí při pražské VŠE. Zároveň je garantem kurzu finanční gramotnost.
Petr Budinský
Petr BudinskýProrektor pro vzdělávací činnost na VŠFS v Praze, lektor
Je prorektorem pro vzdělávací činnost na VŠFS, kde vyučuje předměty Finanční matematika, Oceňování finančních investic, Matematické modely ve financích a Aktuální vývoj na finančních trzích. Podílí se na řadě článků věnovaných kreditnímu riziku a jeho měření.

Lektoři ICT – Accon

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.
Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.lektor
Působí jako odborný asistent na Univerzitě Tomáše Bati, Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně, kde je
garantem a přednášjící předmětů Objektové programování a Programování. Vystudoval ekonomii a
průmyslové inženýrství na Fakultě managementu a ekonomiky, dále na Fakultě technologické ve Zlíně
studijní program Inženýrská informatika, obor Informační technologie a doktorát získal na Fakultě
aplikované informatiky.
Lektoruje kurzy:
 Jazyk C/C++ programování
 Jazyk C#.NET programování
Mgr. Lucie Bernátoválektorka
Působí jako učitelka informatiky na základní škole. Zároveň působí jako odborný lektor ITC kurzů. Má zkušenosti i z podnikatelského prostředí, kde působila jako lektora ICT kurzů. V současné době působí na pozici Head of Clownopolis platform a zabývá se metodikou a lektorování kurzů spojených s aplikací IoT do výuky odborných předmětů na ZŠ a SŠ. Vystudovala učitelství matematiky a informatiky na Technické univerzitě v Liberci.
Lektoruje kurzy:
 Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy
 Internet věcí a služeb 4.0
Mgr. et Mgr. Jiří Matějka
Mgr. et Mgr. Jiří Matějkalektor
Působí jako lektor a pedagog odborných kurzů Střední průmyslová škola Jihlava odborných IT kurzů, grafického designu, webdesignu, počítačové grafiky a typografie. Zároveň působí jako odborný lektor kurzů odborných IT kurzů, kyberbezpečnosti a kyberšikany pro pedagogiky, veřejnou správu a podnikatelskou sféru.
Vystudoval Fakultu informatiky, Masarykovy univerzity Brno – obor aplikovaná informatika a matematiku na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy univerzity Brno.
Lektoruje kurzy:
 Akademie digitální komunikace a kybernetická bezpečnost pro pedagogy
 Digitální / počítačová grafika – ADOBE PHOTOSHOP
 Digitální / počítačová grafika – ADOBE Illustrator
 Digitální / počítačová grafika – ADOBE InDesign
 Digitální data, databáze (Big data analýzy)
Zásady ochrany osobních údajů GDPR