O INEV akademii

/O INEV akademii
O INEV akademii2020-07-18T17:58:51+00:00

Základní informace:

INEV akademie je určena pedagogům, kteří se zabývají výukou ekonomie na středních školách. Kurzy jsou šité na míru potřebám středoškolských učitelů. Z výsledků testů Ekonomické olympiády z minulých let víme, které učivo dělá žákům potíže a nabízíme pedagogům možnost rozšíření jejich pedagogických dovedností v daných ekonomických tématech. Naše kurzy navštěvují učitelé společenských věd, odborných předmětů, matematiky, posluchači pedagogické fakulty, začínající učitelé.

Jako Institut ekonomického vzdělávání (INEV) se zabýváme zlepšováním podmínek pro výuku ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách. Pořádáme největší celorepublikovou soutěž Ekonomická olympiáda, která se zaměřuje na nejen na ekonomické talenty, ale díky administrativně nenáročnému on-line testování umožňuje testování celých tříd. Tímto způsobem seznamujeme středoškolské studenty s ekonomií a motivujeme je k dalšímu studiu. Jsme v úzkém kontaktu s pedagogy všech typů středních škol a podporujeme mladé ekonomické talenty.

Co nabízí INEV akademie? 

INEV akademie nabízí  jednodenní osmihodinové kurzy pro středoškolské pedagogy v oblasti ekonomie, finanční gramotnosti a financích.

Cena kurzů pořádaných Institutem ekonomického vzdělávání zaměřených na ekonomii a finanční gramotnost je 1720 Kč za 1 osmihodinový kurz. Kurzy mohou být financovány skrze šablony MŠMT pro střední školy. Programy kurzů jsou vytvořeny předními odborníky na základě výsledků celonárodní Ekonomické olympiády.

Co získáte v našich kurzech?

  • sebevědomí učit ekonomická témata a finanční gramotnost
  • praktické ukázky výuky, které může použít hned další den ve vaší hodině
  • didaktické materiály (pracovní listy, prezentace, návody na hry a aktivizující metody výuky)
  • možnost setkání se špičkami v oboru

V současnosti nabízíme tři kurzy, které reflektují potřebu zlepšit výuku v oblasti ekonomie a finanční gramotnosti na středních školách na základě výsledků testů Ekonomické olympiády. Všechny kurzy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Finanční gramotnost 
  • Mikroekonomie a dějiny ekonomických teorií
  • Makroekonomie a zahraniční obchod

Prezenční kurzy jsou pořádány v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v budově CEVRO institutu v Praze.

Kdo se stará o přípravy kurzů INEV akademie

Dagmar Biersaková

biersakova@inev.cz

Vystudovala ekonomické lyceum v Plzni, nyní však studuje na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity obor finance. Také je členkou Klubu investorů Brno, kde má na starost pořádání odborných přednášek pro veřejnost, mimo jiné se podílí na přípravách korespondenční soutěže pro střední školy – Seminář ekonomických mozků. Ve volném čase ráda sportuje a cestuje.

Klára Staníková

stanikova@inev.cz

Je učitelka na základní a střední elitní mezinárodní škole v Praze. Z předchozích zkušeností vyzdvihuje jedinečnou šanci být součástí učitelského týmu v českých školách v Kanadě a v Anglii. Má velký zájem o dění ve společnosti, historii a četbu. Navštívila již několik desítek zemí světa, cestování je její velkou vášní. Ve volném čase prohlubuje jogínské pozice a zdolává vrcholy českých i zahraničních hor.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR